přihláška LanguageCert

Pokud neobdržíte po odeslání přihlášky do tří pracovních dnů potvrzení a pokyn k platbě, kontaktujte sekretariát školy oahk.skola@oahk.cz  

Komunikace zkušebního centra s přihlášeným účastníkem zkoušky probíhá převážně e-mailem.
Kontrolujte pravidelně svoji e-mailovou schránku.

Vyplněním této přihlášky se hlásíte na nejbližší nabízený termín zkoušky (týká se pouze zkoušky konané prezenčně v našem centru). Chcete-li zvolit jiný termín, uveďte ho do poznámky na konci této přihlášky.