příprava na PZ

Příprava na studium ANGLICKÉHO JAZYKA

Kroužek anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ

Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. 2019 (15:30 - 17:00) celkem 7 lekcí

Cena: 1 000,- Kč

Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 20. 4. 2019 jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

On line přihláška Kroužek ANJ - příprava ke studiu na SŠ


Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám 

pro žáky 9. tříd ZŠ 

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

Zahájení kurzu:

13. února 2019, ve středu, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 150,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto

On line přihláška

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin po šestnácti. Výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně - spolu s garantem kurzu Mgr. Moravcovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani v přípravném kurzu.

Harmonogram kurzu

13. 2. 2019      15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

20. 2. 2019     15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

6. 3. 2019        15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

13. 3. 2019      15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

20. 3. 2019      15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

27. 3. 2019    15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

3. 4. 2018       15:30 - 17:00     Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: do 31. 1. 2019 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka  Přípravný kurz z ČESKÉHO JAZYKA k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

Zahájení kurzu:

12. února 2019, v úterý, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 150,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto

On line přihláška

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně, spolu s garantem kurzu Mgr. Kmentovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací potřeby

Harmonogram kurzu

12. 2. 2019     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

19. 2. 2019    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

5. 3. 2019      15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

12. 3. 2019     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

19. 3. 2019    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

26. 3. 2019   15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

2. 4. 2019      15:30 - 17:00   Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: do 6. 2. 2019 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka


Přijímací zkouška NANEČISTO - MATEMATIKA 

pro žáky 9. tříd ZŠ

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

27. 3. 201915:00 - 16:25 

 • cena: 250,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2019
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2019 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

On line přihláška NANEČISTO

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci, kteří nenavštěvují přípravný kurz a účastní se pouze přijímacích zkoušek nanečisto, budou dle vyvěšených seznamů umístěných na orientační tabuli ve třetím patře rozmístěni do učeben č. 311, 313, 331, 335.

Pro účastníky přípravného kurzu z matematiky je rozdělení do skupin zachováno a zkouška proběhne ve stejných učebnách, v jakých probíhá přípravný kurz.

Do učeben se všichni žáci přesunou společně.

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • psací potřeby a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani u přijímacích zkoušek nanečisto.

Výsledky PZ z matematiky nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 29. 3. 2019 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 2. 4. až 4. 4. 2019 (13:00 - 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 3. 4. 2019 (15:30 - 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora. Přijímací zkouška NANEČISTO - ČESKÝ JAZYK 

pro žáky 9. tříd ZŠ

26. 3. 2019, 15:00 - 16:25

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

 • cena: 250,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2019
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2019 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka 
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

On line přihláška NANEČISTO 

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 2. 4. až 4. 4. 2019 (13:00 - 15:30 hodin).