příprava na PZ

Příprava na studium ANGLICKÉHO JAZYKA 

Kroužek anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ

Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6. 2022 (15:30 - 17:00) celkem 7 lekcí

Cena: 1 000,- Kč

Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 20. 4. 2022 jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

On line přihláška Kroužek ANJ - příprava ke studiu na SŠ

Přihlašování na přípravné kurzy - již není možné, kapacita je naplněna.

Přijímací zkouška NANEČISTO - MATEMATIKA 

pro žáky 9. tříd ZŠ

23. 3. 202215:00 - 16:25 

 • cena: 300,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2022
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2022 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

On line přihláška NANEČISTO 

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci, kteří nenavštěvují přípravný kurz a účastní se pouze přijímacích zkoušek nanečisto, budou dle vyvěšených seznamů umístěných na orientační tabuli ve třetím patře rozmístěni do učeben č. 311, 313, 331, 335.

Pro účastníky přípravného kurzu z matematiky je rozdělení do skupin zachováno a zkouška proběhne ve stejných učebnách, v jakých probíhá přípravný kurz.

Do učeben se všichni žáci přesunou společně.

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • psací potřeby a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani u přijímacích zkoušek nanečisto.

Výsledky PZ z matematiky nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 28. 3. 2022 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2022 (13:00 - 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 31. 3. 2022 (15:30 - 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora. 


Přijímací zkouška NANEČISTO - ČESKÝ JAZYK 

pro žáky 9. tříd ZŠ

22. 3. 2022, 15:00 - 16:25

 • cena: 300,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2022
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2022 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka 
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

On line přihláška NANEČISTO 

Výsledky PZ nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 28. 3. 2022 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2022 (13:00 - 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 30. 3. 2022 (15:30 - 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora.


Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám 

pro žáky 9. tříd ZŠ 

Zahájení kurzu:

16. února 2022, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 2022 (vždy středa 15:30-17:00)

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 200,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto 23. 3.

On line přihláška 

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin po šestnácti. Výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně - spolu s garantem kurzu Mgr. Bartošovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani v přípravném kurzu.

Harmonogram kurzu 

16. 2. 2022      15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

23. 2. 2022     15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

2. 3. 2022        15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

9. 3. 2022     15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

16 3. 2022      15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

23. 3. 2022    15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

30. 3. 2022       15:30 - 17:00     Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka  Přípravný kurz z ČESKÉHO JAZYKA k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ 

Zahájení kurzu:

15. února 2022, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. 2022 (vždy úterý 15:30 - 17:00) 

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 200,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto

On line přihláška 

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 410, 414, 428, 432. 
Do učeben se žáci přesunou společně, spolu s garantem kurzu Mgr. Kmentovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací potřeby

Harmonogram kurzu 

15. 2. 2022     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

22. 2. 2022    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

1. 3. 2022      15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

8. 3. 2022     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

15. 3. 2022    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

22. 3. 2022   15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

29. 3. 2022      15:30 - 17:00   Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka


Vyzkoušejte ZDARMA testy od ČŠI:

V aplikaci InspIS SETmobile jsou k dispozici testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS). Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.