příprava na PZ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO

Vyzkoušejte ZDARMA testy od ČŠI:

V aplikaci InspIS SETmobile jsou k dispozici testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS). Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.  

Z důvodů trvajícího uzavření škol byly kurzy přípravy k přijímacím zkouškám zrušeny. O vrácení peněz, které jste jako úhradu kurzů složili na účet školy, požádejte e-mailem na adrese oahk.skola@oahk.cz. 

Přijímací zkoušky nanečisto zatím zůstávají. I zde však musela být celková kapacita zkoušek omezena. 

Přijímací zkouška NANEČISTO - MATEMATIKA 

pro žáky 9. tříd ZŠ

24. 3. 202115:00 - 16:25 

 • cena: 300,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2021
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2021 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

On line přihláška NANEČISTO (přihlášení již není možné z důvodu velkého počtu zájemců)

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci, kteří nenavštěvují přípravný kurz a účastní se pouze přijímacích zkoušek nanečisto, budou dle vyvěšených seznamů umístěných na orientační tabuli ve třetím patře rozmístěni do učeben č. 311, 313, 331, 335.

Pro účastníky přípravného kurzu z matematiky je rozdělení do skupin zachováno a zkouška proběhne ve stejných učebnách, v jakých probíhá přípravný kurz.

Do učeben se všichni žáci přesunou společně.

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • psací potřeby a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani u přijímacích zkoušek nanečisto.

Výsledky PZ z matematiky nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 28. 3. 2021 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2021 (13:00 - 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 31. 3. 2021 (15:30 - 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora. 


Přijímací zkouška NANEČISTO - ČESKÝ JAZYK 

pro žáky 9. tříd ZŠ

23. 3. 2021, 15:00 - 16:25

 • cena: 300,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2021
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2021 na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka 
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků - v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

On line přihláška NANEČISTO (přihlášení již není možné z důvodu velkého počtu zájemců)

Výsledky PZ nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 28. 3. 2021 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2021 (13:00 - 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 30. 3. 2021 (15:30 - 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora.


Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám 

pro žáky 9. tříd ZŠ ZRUŠENO 

Zahájení kurzu:

10. února 2021, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2021 (vždy středa)

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 200,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto

On line přihláška

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin po šestnácti. Výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně - spolu s garantem kurzu Mgr. Bartošovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani v přípravném kurzu.

Harmonogram kurzu

10. 2. 2021      15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

17. 2. 2021     15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

24. 2. 2021        15:30 - 17:00     Přehled učiva matematiky ZŠ

3. 3. 2021     15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

17. 3. 2021      15:30 - 17:00     Ilustrační test a jeho oprava

24. 3. 2021    15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

31. 3. 2021       15:30 - 17:00     Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka  Přípravný kurz z ČESKÉHO JAZYKA k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ ZRUŠENO

Zahájení kurzu:

9. února 2021, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 2021 (vždy úterý)  

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Cena: 1 200,- Kč, v ceně jsou již zahrnuty zkoušky nanečisto

On line přihláška

Sraz přihlášených žáků - v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně, spolu s garantem kurzu Mgr. Kmentovou. 

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací potřeby

Harmonogram kurzu

9. 2. 2021     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

16. 2. 2021    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

23. 2. 2021      15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

2. 3. 2021     15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

16. 3. 2021    15:30 - 17:00   Přehled učiva českého jazyka ZŠ

23. 3. 2021   15:00 - 16:25   Přijímací zkoušky nanečisto

30. 3. 2021      15:30 - 17:00   Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

Úhrada kurzů: na č. účtu 35-4004330267/0100, při zadávání platby uveďte jméno a příjmení žáka


Příprava na studium ANGLICKÉHO JAZYKA ZRUŠENO

Kroužek anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ

Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2021 (15:30 - 17:00) celkem 7 lekcí

Cena: 1 000,- Kč

Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 20. 4. 2021 jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

On line přihláška Kroužek ANJ - příprava ke studiu na SŠ