arabský jazyk

Odpolední jazykové kurzy s rodilou mluvčí 

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.
Cena za školní rok 5 500 Kč. 

Lektorka vyučuje arabštinu také na UHK.

Začátečníci 

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Středně pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Pokročilí

Pondělí - čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:00 - 17:30 nebo 17:30 - 19:00

Termín zahájení výuky v týdnu od 13. 9. 2021 

On line přihláška na odpolední jazykový kurz

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného kurzu. Úhradu kurzovného proveďte do týdne od podání přihlášky (č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky). Bez zaplacení kurzovného je přihláška neplatná.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku.