Ukázkové hodiny jazykových kroužků 2019/2020 ZDARMA

26.08.2019

Přijďte si vyzkoušet ukázkové hodiny jazykových kurzů všech úrovní: 

 • pondělí 9. 9. a úterý 10. 9. 2019 od 16:00 a 17:30 budova OA, SOŠ a JŠ, Pospíšilova 365, Hradec Králové 
 • kvalifikovaní lektoři, rodilí mluvčí 
 • malé výukové skupiny
 • čas výuky dle zájmu účastníků
  PŘIHLÁŠKY na www.oahk.cz v sekci Jazyková škola 

INFO a REZERVACE UKÁZKOVÉ HODINY Mgr. D. Vítová, tel. +420 604 588 002, vitova.dana@oahk.cz 

Probíhají zápisy do jazykových kurzů 2019/20

ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ KURZY CIZÍCH JAZYKŮ PRO VEŘEJNOST

 • ANGLIČTINA
 • NĚMČINA
 • FRANCOUZŠTINA
 • RUŠTINA
 • ŠPANĚLŠTINA
 • PORTUGALŠTINA
 • ITALŠTINA

KURZY CIZÍCH JAZYKŮ PRO DĚTI

 • pro žáky SŠ
 • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
 • pro budoucí maturanty kroužek přípravy na maturitní zkoušku

KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY z angličtiny úrovně A1 / A2

 • příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A1 nebo A2
 • příprava na přijímací zkoušky z ANJ
 • vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
 • bodové zvýhodnění při přijímacím řízení na vybrané střední školy a gymnázia

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Čeština pro cizince A1 SERR

Státní jazykové zkoušky

Mezinárodně uznávané zkoušky LanguageCert úrovní A1 - C2

 • škola je akreditované zkušební centrum
 • zkoušky ověřují reálnou znalost jazyka, neobsahují testování gramatiky
 • ověření znalostí angličtiny např. pro úřady státní správy a samosprávy, jako ekvivalent profilové maturitní zkoušky nebo přijímací zkoušky na VŠ

LEKTOŘI A VÝUKA

plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích, kombinace klasických i moderních metod výuky, moderní výukové prostory v centru města, nadstandardní technické vybavení učeben, nízký počet studentů ve skupinách, flexibilní časový rozvrh, individuální vzdělávací přístup

Přihlášky a více informací