Volby do ŠKOLSKÉ RADY - KANDIDÁTI za studenty plnoleté 

30.09.2021

Termín konání voleb:

6. 10. 2021 od 6 do 22 hodin Elektronická forma volby člena školské rady voleného zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků (webová aplikace Bakaláři).

7. 10. 2021 od 8 do 16:30 hodin Prezenční forma volby pro oprávněné osoby, které nehlasovaly elektronicky.

Další info v sekci ŠKOLSKÁ RADA 

Za studenty kandidují tito plnoletí studenti:

Vojtěch Balský, 3. EL

Vojta je přátelský a komunikativní člověk. Všechno dělá s dobrým úmyslem, nemá ve zvyku lhát a taky se nebojí sdělit ostatním svůj názor. Je otevřený novým možnostem a názorům, rád o nich diskutuje s ostatními a taky mu není jedno, co se tady na škole děje (proto tohle čtete). I když se občas spálí, dokáže z toho vyjít pozitivně a taky ho to dlouho netrápí.

Nováková Michaela, 3. EL

Míša je milá a komunikativní. Nebojí se říct, co si myslí a s upřímností většinou nešetří. Je empatická a asertivní. Nenechá si zkazit náladu jen tak ledajakou maličkostí a zachovává pozitivní přístup k životu. Je trpělivá, ochotná a s chutí druhé vyslechne a pomůže. Jednou z jejích silných stránek je organizace a plánování, je praktická a má ráda, když je připravena na všechny různé situace, které mohou nastat.

Nikola Růžičková, 3. VS

Jmenuji se Nikola Růžičková a považuji se za milého a chytrého člověka, který nezkazí žádnou legraci. Když vidím člověka v nouzi, snažím se mu pomoci, jak nejlépe dokážu.

Mezi mé kladné vlastnosti patří poctivost, dochvilnost, kamarádskost, poctivost a empatie. Ale také mám záporné vlastnosti - občas jsem drzá. Za to ale dokážu projevit svůj názor a domnívám se, že pro kandidáta do školské rady to je důležité.

Nesnáším lži a pomluvy. Mezi mé koníčky patří malování si a čtení.

Jakub Voltr, 3. AO

Jakub je velmi komunikativní. Ve škole vyniká především svými kreativními nápady. Ve třídním kolektivu je oblíbený, protože je empatický a problémy ostatních se snaží aktivně řešit. Pravidelně se zúčastňuje i školního parlamentu a s jeho prací jsou všichni spokojeni.
Jako žák je vstřícný, ale musí být k práci někdy okolím popohnán. Je mírný, komunikativní a pohodový.