SOČ

12.09.2018

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ studenti umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z nich bude SOČ startem jejich budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Soutěžící prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší pak vyjedou na zahraniční soutěže.

Naše škola má s účastí v této soutěži bohaté zkušenosti, každoroční zapojení se stalo tradicí. V letošním školním roce proběhne již 41. ročník. Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.soc.cz. Garanty SOČ na naší škole jsou Ing. Kadlecová a Ing. Benová, které zodpoví případné dotazy.

Ve dnech 15. - 17. 6. 2018 proběhlo v Olomouci celostátní kolo 40. ročníku soutěže SOČ. Naši školu zde reprezentoval žák třídy 3.CL Jaroslav Šeba, který zde obhajoval práci s názvem Kryptoměny. Spoluautorkou práce je jeho spolužačka Barbora Poživilová, která se ale celostátní přehlídky nemohla zúčastnit. J. Šebovi děkujeme za příkladnou reprezentaci školy, a to na všech úrovních letošního ročníku této soutěže (školní, okresní, krajská, celostátní).