Školní kolo SOČ

19.03.2019

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá ve formě soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící obhajují své práce.

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se uskutečnilo školní kolo SOČ, ve kterém 7 žáků školy obhajovalo 6 prací. Všichni soutěžící se zhostili obhajoby své práce aktivně a zodpovědně. Komisi příjemně překvapila výborná úroveň většiny prací a schopnost prezentovat výsledky své tvorby.

Postup do okresního kola:

Kristýna Šedová, 3. EL -  Jaderná fyzika v radioterapii  

Anna Pokorná, 4. VS - Exekuční a insolvenční řízení 

Kristýna Hánlová, 4.  - VS Městská a státní policie 

Jaroslav Šeba, 4. EL - František Ulrich 

Další práce:

Daniel Halíř, Vojtěch Veselý, 4. VS Investování do kryptoměny 

Jiří Sooky, 4. VS Natura 2000  

Vybrané práce postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 8. 4. 2019 v prostorách Gymnázia J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové