Setkání národů - španělština, němčina a italština

15.11.2018

Kromě našich francouzštinářů se této tradiční a oblíbené akce v Adalbertinu zúčastnili 13. 11. také studenti 1. ročníku španělštiny, němčiny a italštiny. Letos každá skupina měla předem přidělenou svou barvu oblečení, která symbolizovala jeden z kontinentů. Studenti se pak podíleli na společném programu, tancovali, ale také se učili tancovat, vytvářeli barevné obrazce....U jednotlivých stánků se snažili konverzovat a zjišťovat informace o prezentovaných zemích a samozřejmě také ochutnávat připravené speciality. V předsálí jsme se pak mohli seznámit s pohnutými a dramatickými příběhy běženců, které byly zaznamenány na panelech.