Prezentace projektu Adopce na dálku na akci Setkání národů

16.11.2018

Projekt Adopce na dálku, do kterého je naše škola zapojena již od roku 2007, byl také prezentován na akci Setkání národů, kterého se naši žáci zúčastnili v rámci výuky druhého cizího jazyka. Měli tak možnost zeptat se na další informace k tomuto projektu, na který štědře každoročně přispívají. Mile nás překvapilo, že odpovědnou osobou byla u stánku také Petra Kozlová, naše bývalá studentka (maturantka 2016), která v Charitě HK - sekce Adopce na dálku vykonává momentálně svou vysokoškolskou praxi.
Naši žáci si tak mohli uvědomit, že vzdělání není zadarmo a že mnoho lidí se musí potýkat s nepříznivými životními podmínkami. Více informací o projektu na naší škole naleznete zde