Pozvánka na veletrh fiktivních firem

27.02.2020

REGIONÁLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM V HRADCI KRÁLOVÉ

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 17. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se koná v Hradci Králové ve středu 27. února 2020 v budově Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova třída 365, 500 03 Hradec Králové.

Regionální veletrh se koná pod záštitou Královehradeckého kraje.

Časový harmonogram veletrhu fiktivních firem

8:00 - 9:00 prezence zúčastněných firem, příprava stánků

9:00 - 9:15 slavnostní zahájení veletrhu - moderátoři

9:15 - 10:45 prezentace zúčastněných firem - zástupci jednotlivých firem si připraví krátké představení své firmy v českém a cizím jazyce v celkové délce 2 minuty

9:15 - 13:00 zahájení obchodu, prodejní akce

13:00 - 14:00 kulturní program, slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků soutěže

Na veletrhu bude probíhat odborná soutěž o nejlepší firmu. Hodnotit se bude úvodní prezentace, katalog a jeho znalost, nejlepší prodejce v českém jazyce, nejlepší prodejce v anglickém jazyce, náležitosti účetního dokladu-faktura a vzhled stánku. Tradičně bude rovněž probíhat hlasování návštěvníků veletrhu o nejsympatičtější firmu.

I letos jsme si pro Vás připravili vedlejší soutěže - nejhezčí logo, nejlepší natočená reklama (vlastní video).

V průběhu veletrhu bude hodnocen nejlepší prodejce v ČJ, nejlepší prodejce v ANJ a nejlepší podnikatelský záměr.

Vzhledem k omezené kapacitě školy si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet přihlášených firem. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Žáci 4. ročníků oboru Obchodní akademie

pořadatelé veletrhu

vyučující fiktivních firem

Propozice k veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové 27. 2. 2020

Veletrh je pořádán s finanční podporou Královéhradeckého kraje

Instrukce pro zúčastněné firmy:

 • Stánek
 • k dispozici budete mít 2 školní lavice a 4 židle
 • internetové připojení není k dispozici, prosíme o zajištění vlastního prodlužovacího kabelu (minimálně 3 metry)
 • Prezentace
 • maximálně 2 minutová prezentace včetně cizího jazyka v PowerPointu
 • prezentací se účastní pouze prezentující studenti a učitelé, ostatní studenti již budou obchodovat, prezentace zasílejte nejdéle do 10. 2. 2020

Soutěž o nejúspěšnější firmu veletrhu:

Firmy budou hodnoceny nezávislou porotou. Hodnotící kritéria jsou: prezentace, katalog a znalost katalogu, komunikační dovednosti v ČJ, ANJ, vzhled stánku a náležitosti účetního (pro plátce DPH úplného daňového) dokladu, tj. faktura

Vedlejší soutěže veletrhu:

Nejhezčí logo - nepovinná soutěž: formát loga v .jpg nebo v .pdf

Nejlepší natočená reklama - nepovinná soutěž:

 • reklama musí mít stopáž maximálně 2-3 minuty
 • hodnocena bude především originalita a vztah k předmětu podnikání
 • reklama musí být natočena v některém z následujících formátů:
 • OTEVŘENÝ FORMÁT: H.264 video až do 1080p, 30 fps, High Profile level 4.1 s AAC-LC audio až do 160 Kbps, 48kHz, stereo audio
  format souboru: .m4v, .mp4, .mov
 • OTEVŘENÝ FORMÁT: MPEG-4 video až do 2.5 Mbps, 640 krát 480 bodů, 30 fps, Simple Profile with AAC-LC audio až do 160 Kbps na kanál, 48kHz, stereo audioformat souboru: .m4v, .mp4, .mov
 • UZAVŘENÝ FORMÁT: Motion JPEG (M-JPEG) až do 35 Mbps, 1280 krát 720 bodů, 30 fps, audio v ulaw, PCM stereo audioformat souboru: .avi

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky, rádi Vám vyjdeme vstříc, bude-li to v našich silách.

Těšíme se na setkání, za tým organizátorů:

Ing. Petra Kábrtová, kabrtova.petra@oahk.cz