Školní kolo olympiády z francouzského jazyka

11.02.2019

Tak jako každý rok, i letos se počátkem druhého pololetí konala Olympiáda z francouzského jazyka. Žáci prvního, druhého a třetího ročníku se nejdříve účastnili písemné části, která obsahovala poslechová cvičení a dále cvičení na porozumění textu. Na základě vyhodnocení této části postoupili vždy 3 zástupci z každé kategorie do ústního kola, které se konalo ve středu 6. února 2019. Zde na ně čekala již komise složená z Mgr. Satoriové a Mgr. Slánské, která pečlivě naslouchala či vedla dialog v jednotlivých částech ústního projevu. Studenti se nejprve představili a řekli pár slov o sobě, dále popsali vylosovaný obrázek a nakonec hovořili na zadané téma, ve kterém často nechyběla i konkrétní situace (objednání jídla v restauraci, popis cesty apod.). Paní učitelky měly pak nelehký úkol, a to ohodnotit často velmi vyrovnané projevy a určit pořadí a udělit bohaté ceny, které mohly obstarat na základě příspěvku SPOA a sponzorských darů z Oxford Bookshop. Vítězkami jednotlivých kategorií se pak staly Kateřina Racková z 1. EL, Barbora Vanišová z 2. SC a Lucie Sedláčková ze 3. EL. Držíme palce Báře, která bude naší školu reprezentovat v krajském kole dne 2. dubna 2019 na Gymnáziu Boženy Němcové.