Návštěva Senátu ČR a Staroměstské radnice v Praze

05.12.2018

V pondělí 3. 12. 2018 navštívila třída 1. VS oboru Veřejnosprávní činnost hlavní město Prahu, kde žáci nejprve absolvovali komentovanou prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce, jako sídla Senátu ČR. Po procházce přes Karlův most zamířili na Staroměstské náměstí. Zde se mohli občerstvit a získat vánoční náladu na krásném adventním trhu. Následovala prohlídka Staroměstské radnice, jejích historických interiérů, podzemí a radniční věže.