Naši francouzštináři na Setkání národů dne 13. 11. 2018

16.11.2018

Již několik let probíhá na podzim v Hradci Králové v Adalbertinu akce nazvaná Setkání národů - Meeting of nations organizovaná Integračním centrem pro cizince Diecézní charity HK ve spolupráci s dalšími partnery. Letos se k této akci připojili i naši francouzštináři prvního ročníku. I když mají za sebou sotva 30 hodin FRJ, dokázali s rodilým mluvčím komunikovat - zeptat se na jméno, povolání, kde bydlí apod. Pochopili, že tento krásný jazyk využijí i u jiných stánků, které prezentovaly své země, a tak si francouzsky popovídali i se zástupci Arménie či dokonce Venezuely. K příjemné atmosféře přispěl krásný program (tanec, zpěv - např. Aux Champs-Elysées, či ochutnávky národních pokrmů). Děkujeme paní učitelce Košťálové za zajištění naší přítomnosti na tomto dni.