LanguageCert NANEČISTO

13.02.2019

Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto

Termín písemné zkoušky: únor/březen 2019

Uchazeč po přihlášení na zkoušku nanečisto a uhrazení poplatku 100 Kč dostává odkaz na online soubor, kde najde zadání písemné zkoušky zvolené úrovně. Všechny části písemné zkoušky nanečisto, tedy poslech, čtení i psaní, si uchazeč vypracuje v pohodlí domova. Vypracovanou část psaní uchazeč odevzdá nejpozději 15. 3. 2019 akreditovanému centru, které zajistí zhodnocení a zpětnou vazbu uchazeči.

Termín ústní zkoušky: únor/březen 2019

Cena: 100 Kč platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu v hotovosti uhraďte Mgr. Kaštánkové, kabinet 206

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100,
jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po potvrzení přihlášky.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):
u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 206 nebo
volejte na 731 162 913

On line přihláška LanguageCert nanečisto

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.