Zápis do kroužku anglického jazyka

01.09.2018

 • příprava na mezinárodní zkoušky A1/A2
 • příprava na přijímací zkoušky
 • bodové zvýhodnění u přijímacích zkoušek na střední školy

NABÍDKA KROUŽKU

 • příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A1 nebo A2
 • příprava na přijímací zkoušky z ANJ
 • vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
 • certifikát o dosažené jazykové úrovni lze využít pro získání bodů při přijímacím řízení na vybrané střední školy a gymnázia
 • možnost složit zkoušku LanguageCert přímo ve škole (akreditované testovací centrum)

ČAS VÝUKY

 • září - prosinec 2018
 • odpolední hodiny (rozmezí 14:30 - 17:30)
 • budova OA, SOŠ a JŠ, Pospíšilova 365, Hradec Králové

On line přihláška Kroužek ANJ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Za nezletilého účastníka musí přihlášku vyplnit jeho zákonný zástupce.

CENA 900,- Kč, celkem 12 x 60 min (v případě zájmu bude kroužek pokračovat do června)

Přihláška a úhrada kurzovného do 20. 9. 2018 na č. účtu 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

INFO Mgr. D. Vítová, vitova.dana@oahk.cz, tel. 604 588 002