ERASMUS+

01.12.2017

Zvýšení kompetencí učitelů anglického jazyka pro účely mezinárodních studentských mobilit 

2017-1-CZ01-KA101-034926

realizace projektu: 1. 12. 2017 - 31. 5. 2019

Cílem projektu je zdokonalení jazykových kompetencí pedagogů v oblasti odborného, profesního i obecného anglického jazyka. Zavádění inovativních metod do výuky cizího jazyka, příprava nových kurzů odborného jazyka pro žáky a zapojení pedagogů do celoživotního vzdělávání v mezinárodním prostředí za účelem vytváření moderní a kvalitní vzdělávací instituce evropského rozměru.

Učitelé chtějí být lépe připraveni na organizaci výukových pobytů žáků v zahraničí, na aktivní podporu účasti žáků na mezinárodních stážích tím, že je seznámí s předpokládaným průběhem a s požadavky na zahraničních stážích v rámci projektů mobility. Dalším cílem je navázání nových kontaktů pro účely mobilit žáků i pedagogů, zjištění možností mezinárodních výměn studentských skupin a možností studia na evropských školách, jejich propagace a jejich realizace.

Do projektu se zapojí tři pedagogové, kteří absolvují zahraniční stáž pro vyučující anglického jazyka v rozsahu 10 vzdělávacích dní.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, výše přiděleného grantu:
8 679 EUR.

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (národní agentura),
IČ: 61386839