Beseda o aktuálních problémech Evropské unie

26.11.2018

Při hodině Občanské nauky si žáci 2. BO mohli ve středu 21. 11. 2018 shrnou své dosavadní poznatky o Evropské unii nabyté v rámci hodin Zeměpisu a Občanské nauky, které dále budou rozšiřovat v předmětu Ekonomie a Právo a to s odbornicí na tuto problematiku paní Pejcharovou z Eurocentra Hradec Králové, která již tradičně dorazila do naší školy. Hovořilo se tak o nyní tak často skloňovaném Brexitu, nastávajících volbách do Evropského parlamentu či zavedení eura v ČR. Každý žák si mohl tak dát na pomyslnou váhu všechna pro a proti členství v EU. Uvědomil si však také to, že záleží jen a jen na občanech, zda budou chodit k volbám (jak v rámci voleb v ČR, protože naši přední představitelé pak hájí zájmy ČR v Evropské komisi či Radě EU, tak evropských volbám, kdy volíme svých 21 poslanců do EP). Evropská unie bude taková, jací zástupci z členských zemích o ní budou rozhodovat!