Adaptační kurz Žacléř

10.09.2018

Adaptační kurz 5. 9. - 7. 9. 2018 Žacléř

5. září v 9 hodin odjeli studenti 1. ročníků (celkem 86) a pedagogický dozor ve složení výchovné poradkyně Mgr. R. Pitrové, třídních učitelů Ing Kadlecové, Mgr. Klimeše, Mgr. Houškové, která zároveň plnila funkci zdravotnice, školní preventistky Mgr. Čápové. Učitelský kolektiv doplnil učitel tělesné výchovy Mgr. T. Kostelecký.

Areál Bret se nachází v Žacléři, zhruba 80 km od Hradce Králové. Je umístěn v blízkosti lesa, dřevěné chatky a zděná budova (zde jsou rovněž pokoje, jídelna a společenská místnost) jsou obklopeny 6 hřišti, které jsme využívali v rámci našeho programu.

Jelikož nám letos počasí velmi přálo, nemuseli jsme omezovat ani plánované sportovní aktivity, ani společné vycházky do blízkého okolí. Rovněž jsme se věnovali různým seznamovacím hrám a činnostem uvnitř areálu.

Dle spokojených reakcí našich "prvňáčků" můžu konstatovat, že adaptační kurz splnil svoje očekávání a že 7. září ve 12 hodin odjížděly seznámené třídní kolektivy zpět směr Hradec Králové, aby v pondělí 10. září žáci zasedli s radostí do školních lavic a následující 4 roky společně prožívali svá středoškolská studia.

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Pitrová