Adaptační kurz Běleč nad Orlicí

20.09.2018

Adaptační kurz 10. 9. - 12. 9. 2018 Běleč nad Orlicí

V pondělí 10. 9. odjely 2 třídy 1. ročníku (celkem 59 studentů) a jejich třídní učitelky Mgr. Homoláčová, Mgr. Novotná a další členka pedagogického dozoru Mgr. Svobodová (zdravotnice) na adaptační kurz do tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Kmeny trosečníků (studentů) dorazily pod vedením svých guru (učitelek) na místo určení do divočiny - Survivor, kde je očekával realizační tým adaptačního kurzu.

Kmenové rady, soutěže a hry vedly k navázání spojenectví a nových přátelství. Tady si trosečníci uvědomili, že v nové komunitě kmenů neprožijí pouze 3 dny, ani 6 měsíců, ale rovnou 4 roky. Roky plné dobrodružství, poznávání, možná i nelehkých situací, ale určitě dobu, která obohatí jejich život o nové zkušenosti.

Tedy trosečníci s odvahou vyrazte vstříc každému novému dni!

Mgr. Jana Novotná (guru 1. SC), Mgr. Lenka Homoláčová (guru 1. VS)