8. ročník veletrhu JA studentských firem s mezinárodní účastí v Hradci Králové 9. - 10. prosince 2019

09.12.2019

Program veletrhu

pondělí 9. 12.

do 14:00 příjezd týmu, ubytování

15:00 prohlídka města Hradce Králové

19:00 uvítací večeře

úterý 10. 12.

8:00 - 9:00 prezence zúčastněných společností, příprava stánků

9:00 - 9:15 slavnostní zahájení veletrhu

9:15 - 10:30 prezentace

10:30 - 14:30 prodejní akce, obchodování

14:30 - 16:00 slavnostní zakončení veletrhu a vyhlášení výsledků soutěží

16:30 odjezd domů