Veřejnosprávní činnost

kód oboru: 68-43-M/01

forma studia: čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

předměty:

a) všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekologie, tělesná výchova

b) odborné: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, daňový systém, veřejné finance, psychologie a management, společenská kultura, technika administrativy, písemná a elektronická komunikace, informatika

charakteristika a cíle odborné praxe:

od 1. do 3. ročníku na pracovištích veřejné správy (obecních, městských a krajských úřadech, úřadech práce, živnostenských a statistických úřadech, ve zdravotnických pojišťovnách, na polici, na správě sociálního zabezpečení )

cíl: vytvořit u žáků ucelený obraz o činnosti orgánů státní správy a samosprávy

možnosti uplatnění v praxi:

- ve státní správě a samosprávě (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)

- v organizacích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost

- v příspěvkových organizacích

- v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správa, soudy, státní zastupitelství)

- jako zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů

možnost pokračovat ve studiu:

na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického, právního, ekonomicko-správního a hospodářského směru