Učebnice a pomůcky pro 2018/2019

 

Na adrese http://burza.oahk.eu je zřízen přístup k elektronické burze učebnic.

U nabídek je nutné vyhledat přesný název učebnice, autora, pro jaký ročník je určena, rok vydání a cenu.

Obor Veřejnosprávní činnost

 učebnice a pomůcky VČ

 

Obor Sociální činnost

učebnice a pomůcky SČ

 

Obor Obchodní akademie

učebnice a pomůcky OA

 

Obor Ekonomické lyceum

učebnice a pomůcky EL

 

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP – Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

Formulář žádosti - zapůjčení učebnic