Studentské firmy

15. ročník Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové se bude konat 
30. ledna 2018. 
 
 

Fiktivní firma

Předmět fiktivní firma je vyučován ve čtvrtém ročníku v oboru obchodní akademie a má za úkol propojit vyučovanou teorii odborných předmětů s praxí.

Práce ve fiktivní firmě umožňuje žákům prakticky vyzkoušet založení a vedení podniku a obchodovat s kolegy z jiných škol po celé republice, ale i v zahraničí. Pro firmy jsou zřízeny fiktivní banky a instituce, jako například finanční úřad, rejstříkový soud, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna. Všechny jsou zaštítěny Centrem fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání.

Zahájení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2017-18:

I v tomto školním roce si žáci 4. ročníků oboru Obchodní akademie zakládají zcela nové fiktivní firmy. V současné době si vybírají předměty podnikání a učí se vyplňovat všechny nutné doklady pro založení s. r. o. - letos byly rozšířeny služby on-line portálu Centra fiktivních firem o Živnostenský rejstřík, pracuje se na evidenci zaměstnanců a dalších službách.

 

V letošním školním roce fungují 4 fiktivní firmy:

Umlingo, s. r. o. (vyučující Ing. Kábrtová - třída 4. BO)
 
Předmět podnikání: Astrologické a věštecké služby, obchod s esoterickým zbožím
 
 

 

Müsli na zdraví, s. r. o. (vyučující Ing. Rojíková – třída 4. BO)

Předmět podnikání: Výroba zdravých potravin

e-mail: zdrava-mysl@email.cz

web: www.ff-musli-na-zdravi.webnode.cz

FB: Müsli na zdraví

 

Healthy Goodies, s. r. o. (vyučující: Jana Tomínová, třída 4. AO)
 
Předmět podnikání: Výroba a prodej potravin z čerstvého ovoce a zeleniny
 
 
FB: Healthy Goodies
 
Instagram: healthy.goodies
 
 
Shake it, s. r. o. (vyučující: Ing. Zdeněk Pospíšil - třída 4. AO)

Předmět podnikání: Výroba a prodej alkoholických a nealkoholických nápojů
 
 
FB: Shake it
 
 

 

 

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2016/17

Před svým odchodem na „svatý týden“ ukončili žáci čtvrtých ročníků i činnost fiktivních firem, a to zpracováním výročních zpráv. V rámci projektu Erasmus+ vyplnili žáci – obdobně jako na počátku školního roku – dotazník, na kolik hodnotí účast v projektu jako přínosnou. Poslední akcí v rámci projektu pro tento školní rok byla videokonference žáků, kde si žáci popřáli hodně štěstí u maturit a slíbili si, že budou i nadále v kontaktu přes sociální sítě. Účast v projektu hodnotili žáci většinou velice kladně, jak z důvodu praktického vyzkoušení teoretických znalostí, tak z důvodu výměny zkušeností se slovenskými žáky.

Výroční zpráva SPACE, s. r. o.

Výroční zpráva Party Service, s. r. o.

Výroční zpráva Easy Travel, s. r. o.

Výroční zpráva Zdravá mysl, s. r. o.
JA firmy (studentské společnosti)

Jubilejní 5. ročník Veletrhu JA firem proběhne na naší škole 13. prosince 2017.
 

 

ESELUTTI, studentská společnost

JA studentská firma ESELUTTI má slogan "Vaše věčné mládí...". Její činnost se zaměřuje na dva podnikatelské záměry. Hlavní činností je skenování starších tištěných fotografií a jejich grafické zpracování do podoby fotoknih, kalendářů a koláží. Vedlejší činností firmy je výroba přírodní kosmetiky, především bylinkových balzámů.

Facebook: www. facebook.com/eselutti, obchodní oddělení firmy

E-mail: spolecnosteselutti@gmail.com

 
 
 
BAUBI, studentská společnost
 

Studentská společnost BAUBI se zaměřuje na výrobu držáků z tenisových míčků. Výrobky jsou vyrobeny ručně a nejsou nijak škodlivé pro životní prostředí, jelikož používáme výhradně míčky, které by již nenašly své původní využití a skončily by na skládce. Naše držáky lze využít prakticky i jako pěknou dekoraci. 

Facebook: www.facebook.com/baubihk

Instagram: www.instagram.com/baubihk

 
 
Firmy z loňského školního roku: 
 
Steady Rolls

JA studentská společnost Steady Rolls se zabývá výrobou a prodejem inovativních dřevěných pomůcek do kuchyně, které se snaží usnadnit všední život každého člověka. Své produkty vyvíjíme výhradně šetrnými metodami, nezatěžujícími životní prostředí s použitím pouze nezávadných přírodních materiálů. Koncept našeho produktu je jedinečný a zatím nemá ve světě obdoby.

Najdete nás na webových stránkách http://steady-rolls.webnode.cz

V případě zájmu o naše produkty nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 476 090 nebo pište na e-mail: steadyrolls@gmail.com

 

 
RE-COVER

Společnost se inspirovala iniciativou neziskové organizace "BEZ OBALU",
která prodává potraviny do obalů z obnovitelných zdrojů. Cílem
společnosti RE-COVER je prodávat ve škole zdravé svačinky v podobě
oříšků a sušeného ovoce a zároveň upozornit na velké množství plastových
obalů, ve kterých se v běžných sítích obchodů prodávají potraviny.GOLPE

JA firma GOLPE se zabývá výrobou čistící hmoty DUSTRAP. Studenti se v reálném prostředí učí tvořit podnikatelský plán, kalkulaci výrobku, vnitřní směrnice a další potřebné dokumenty. Mají skvělou příležitost naučit se pracovat v týmu, prezentovat svoji činnost a naučit se hospodařit s finančními prostředky v rámci JA firmy. Ve firmě mohou studenti prakticky využít získané dovednosti z výuky např. při tvorbě propagačních materiálů, vedení evidence příjmů a výdajů, v marketingové činnosti apod.


 
 

Ve studentské společnosti si studenti reálně vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Dále součástí výuky je:

Počítačová simulace TITAN (Management and Economic Simulation Excercise) - ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.

Studentská společnost je povinný předmět ve 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Jde o reálnou činnost, kterou si studenti sami zvolí. Mohou si tak vyzkoušet podnikání "nanečisto". Firma pracuje pod záštitou organizace Junior Achievement www.jacr.cz.