E-learning MOODLE

 

Pravidla používání elektronických zařízení v budově školy na pracovišti HK

 Žáci, kteří chtějí používat  a DOBÍJET notebook či tablet v průběhu výuky (po domluvě s vyučujícím) musí mít platnou revizi elektronických zařízení. Poplatek za revizi je 50 Kč. Pokud je zařízení v záruce během celého školního roku 2017/18, stačí donést účtenku a revize bude bez poplatku. Revize není nutná na zařízení, které není nabíjeno v budově školy. Provedení revize zajišťuje Ing. Krupa - správce sítě do 11. 9. 2017.

DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ JE V BUDOVĚ ŠKOLY ZAKÁZÁNO!!!

Žádost o revizi elektronických zařízení

                                                                                                                                             

Testy účetních znalostí

Nově si můžete vyzkoušet testy účetních znalostí, zakoupené školou od Školícího střediska Štohl ve Znojmě. Testy mohou vytvářet a třídit vyučující, správně může být jedna nebo více odpovědí. Testy mohou zároveň sloužit po úpravě lektorem ke klasifikaci jako písemná práce. Přístup k testům

 

Výpočet absence - podklad pro klasifikaci

 

Dokumenty ke stažení

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z ČJL pro 2016/17

Nabídka povinných a volitelných předmětů profilové části MZ 2016/17

 

VZORY ŽÁDOSTÍ - Individuální vzdělávací plán:

Žádost o IVP některé předměty - zletilý žák

Žádost o IVP všechny předměty - zletilý žák

Žádost o IVP některé předměty - nezletilý žák

Žádost o IVP všechny předměty - nezletilý žák

VZORY ŽÁDOSTÍ - Uvolnění z vyučování:

Žádost o krátkodobé uvolnění - zletilý žák

Žádost o krátkodobé uvolnění - nezletilý žák

Propustka pro nezletilé

Propustka pro zletilé žáky

VZORY ŽÁDOSTÍ - Uvolnění z tělesné výchovy:

Formulář uvolnění z tělesné výchovy

VZORY ŽÁDOSTÍ - Udělení výjimky z limitu 25% absence ve výuce:

Žádost o udělení výjimky - zletilý žák 

Žádost o udělení výjimky - nezletilý žák