Vstup do BAKALÁŘE

POZOR

 - aplikace BAKALÁŘ po poslední aktualizaci má problém s Google Chromem. Plně funguje v jiných prohlížečích např. Mozilla, Edge ...

 - aplikace BAKALÁŘ běží na novém odkazu - je třeba v mobilních telefonech v aplikaci BAKALÁŘ znovu načíst naši školu!

V prohlížečích odstraňte připnutou záložku a vytvořte ji znovu načtením BAKALÁŘE z tohoto místa.

 

 

Rodičovské schůzky
 
 Odpověď -  stížnosti řešené na rodičovské schůzce 15. 11. 2017 viz příloha

 • od 16:30 hod.          4. 4. 2018

Veškeré informace (třídní schůzky, exkurze …) jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, studijní informace prostřednictvím programu BAKALÁŘ. 
Třídní učitelé předají na začátku školního roku rodičům žáků svých tříd přístupové kódy proti podpisu. Žákům se rodičovské přístupové kódy nepředávají, každý zákonný zástupce si musí osobně tento kód vyzvednout. 

Žáci mají v papírové podobě pouze omluvné listy. Individuální informace o prospěchu a chování žáka se můžete dozvědět prostřednictvím e-mailu na daného vyučujícího. 

Krátkodobé uvolnění nezletilých žáků z vyučování (např. lékař) je řešeno prostřednictvím Propustka pro nezletilé, kterou žák předloží vyučujícímu či třídnímu učiteli před svým odchodem.

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena rodičovskou veřejností i Českou školní inspekcí. Vážíme si toho. Není ale zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších vůči slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili Program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vaší dceři nebo Vašemu synovi ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte nebo napište na hajkova.jana@oahk.cz

Možné signály šikany:

 • omezení kontaktů se spolužáky
 • nechuť k docházce do školy, ztráta zájmu o učení a neschopnost soustředit se
 • neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ranní nevolnosti, snaha zůstat doma
 • své zdravotní obtíže může Vaše dcera nebo Váš syn přehánět, případně i simulovat
 • ztráta chuti k jídlu
 • poruchy spánku
 • smutná až apatická nálada, nepochopitelné výkyvy nálad
 • zmínky o možné sebevraždě   
 • žádosti o peníze, udávání nevěrohodných důvodů (opakovaně ztráta), zcizování peněz
 • nečekaně agresivní projevy vůči sourozencům, zloba vůči rodičům
 • odmítá se svěřit

Prevence kyberšikany - film a besedy

Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany:

Společenství proti šikaně                          www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu     www.ncbi.cz

 

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí (116 111)                         www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany            www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna                                             www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu Internetu   

www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu

www.napisnam.cz

 

Školní metodik rizikového chování

Mgr. Lenka Marková markova@oahk.cz,

Mgr. Jana Hájková hajkova@oahk.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Renata Pitrová pitrova@oahk.cz,

Mgr. Štěpánka Satoriová satoriova@oahk.cz


Další zaměstnanci poskytující poradenské služby


Mgr. Klára Bydžovská (zdravý životní styl, integrace cizinců)
Mgr. Lubomíra Moravcová (zdravý životní styl, udržitelný rozvoj)