Informace o přijímacích zkouškách

1. kolo přijímacího řízení se koná v následujícím termínu:

 12. dubna 2018,

 16. dubna 2018

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Pospíšilova 365,

Hradec Králové

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K RUKÁM ŘEDITELKY ŠKOLY DO 1. 3. 2018

 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.

 

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kola přijímacího řízení

Termín vyhlášení výsledků - 3. května 2018.

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci Výsledky PZ

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ve vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati).

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM SPISU

Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení v kanceláři školy dne termín bude upřesněn.

 

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).

 

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Při odevzdání zápisového lístku uchazeč nahlásí, o který jazyk (tzv. 2. cizí jazyk) má zájem (Obchodní akademie a Ekonomické lyceum – francouzština, ruština, španělština, němčina, italština; Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost – němčina, francouzština, ruština).

Jazykové skupiny vytvoří vedení školy.

 

ODVOLÁNÍ

Uchazečům, kteří udělali přijímací zkoušku, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole.

Nabízíme Vám stručný návod, jak odvolání napsat:

První ukázka (formát pdf, který nelze měnit) je určena pro celkovou představu o tom, jak může odvolání vypadat. Pro snadné pochopení jsou v ní uvedena fiktivní konkrétní jména a další konkrétní údaje.

Druhá ukázka (formát word, který lze měnit) je určena k tomu, abyste doplnili Vaše konkrétní údaje a případně využili některé pasáže.

Formulář pro odvolání v případě nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s červeným pruhem).

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy emailem nebo volejte na sekretariát:

Ing. Michaela Ivaničová

telefon 495 514 801, 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz