Školní poradenské pracoviště

Pověřenec pro osobní ochranu

Mgr. Vladimíra Houšková, houskova.vladimira@oahk.cz, tel. 495 514 801
 

Školní metodik rizikového chování

Mgr. Jana Hájková hajkova.jana@oahk.cz,

Mgr. Lenka Marková markova.lenka@oahk.cz

Výchovný poradce

Mgr. Renata Pitrová pitrova.renata@oahk.cz,

Mgr. Štěpánka Satoriová satoriova.stepanka@oahk.cz


Další zaměstnanci poskytující poradenské služby


Mgr. Klára Bydžovská (zdravý životní styl, integrace cizinců)
Mgr. Lubomíra Moravcová (zdravý životní styl, udržitelný rozvoj)

 

Školní psycholog, člen Školského poradenského pracoviště

Školní psycholog poskytuje konzultace a poradenství žákům, učitelům i rodičům žáků v těchto situacích:

Výukové obtíže, adaptační problémy, výchovné problémy. Provádí individuální psychologickou a sociální diagnostiku, diagnostiku skupin (sociometrie tříd). Pomáhá spolutvořit náplň adaptačních kurzů a sportovních kurzů pořádaných školou.

Školní psycholog má pracovnu v místnosti č. 221, navštívit ho můžete v konzultačních hodinách:

Po: 7:30 - 14:00 hodin

St: dle předchozí dohody s klientem

Čt: 7:30 - 16:00 hodin

K vyjádření (anonymně i neanonymně) svých přání, postřehů, stížností i pochval mohou žáci využít "zeď nářků", tj. nástěnku vedle kabinetu č. 205.  V rámci možností  a svých kompetencí bude školní psycholog s těmito podněty pracovat.

Školním psychologem v naší škole je pan PhDr. Václav Mrštík.

e-mail: mrstik.vaclav@oahk.cz

Stručný životopis: 

  • narozen 1949
  • ženatý (4 děti, 4 vnuci)
  • absolvent Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor Psychologie a pedagogika a Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika
  • od roku 1975 pracuje na pozici psychologa, později ředitele pedagogicko-psychologické poradny. V letech 1995-1997 pracoval jako školní inspektor pro speciální školy. Po té pracoval jako psycholog, později jako ředitel v Pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové

 

Prevence kyberšikany - film a besedy

 

Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany:

Společenství proti šikaně                          www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu     www.ncbi.cz

Nenech to být
zde  https://nntb.cz/s/ssdgb   mohou žáci a jejich rodiče bez obav a efektivně hlásit problémy v kolektivu.

 

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí (116 111)                         www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany            www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna                                             www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu Internetu   

www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu

www.napisnam.cz