Slánská Kalhousová Martina

Vzdělání: ukončené vysokoškolské

Vyučuje předměty: francouzský jazyk, občanská nauka

Pracovní aktivity: předsedkyně předmětové komise pro společenské vědy

Další aktivity a zájmy: zaštiťuje projekt ADOPCE NA DÁLKU

Dle zájmu studentů a aktuálních nabídek organizuje Zájezdy do Paříže - v roce 2008, 2010 (ve spolupráci s GJKT) a také v roce 2011

Společně s Mgr. Urbanovou každoročně organizuje Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

Členka Francouzsko-českého klubu v Hradci Králové

Členka SUF (Sdružení učitelů francouzštiny)  pod jejichž záštitou se každoročně účastní několikadenního Symposia učitelů francouzštiny v Poděbradech, v roce 2011 2.evropského kongresu učitelů francouzštiny v Praze (rozhovor pro mezinárodní francouzské radio RFI )

Kontakt: slanska@oahk.cz