Čepková Michala

Vzdělání: ukončené vysokoškolské
Vyučuje předměty: občanská nauka, ZSV, společenskovědní seminář s angličtinou, biologie
Pracovní aktivity: eTwinning, konzultace k možnostem dobrovolnictví a dalších aktivit v zahraničí
Kontakt: cepkova@oahk.cz