Příprava - záloha2018

Příprava na přijímací zkoušky, studium

Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Zahájení kurzu:

14. února 2018, ve středu, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Sraz přihlášených žáků – v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin po šestnácti. Výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně - spolu s garantem kurzu Mgr. Markovou. S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani v přípravném kurzu.

Cena: 1 150,- Kč

Úhrada kurzů: do 31. 1. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100 (variabilní symbol - rodné číslo žáka)

On line přihláška

Harmonogram kurzu

datum

čas

náplň lekce

14. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

28. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

7. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

14. 3. 2018

15:30 – 17:00

Ilustrační test a jeho oprava

21. 3. 2018

15:30 – 17:00

Ilustrační test a jeho oprava

28. 3. 2018

15:00 – 16:25

Přijímací zkoušky nanečisto

4. 4. 2018

15:30 – 17:00

Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

 

Přípravný kurz z ČESKÉHO JAZYKA k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ

 

Zahájení kurzu:

13. února 2018, v úterý, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Sraz přihlášených žáků – v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně, spolu s garantem kurzu Mgr. Hlávkem. S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací potřeby

Cena: 1 150,- Kč

Úhrada kurzů: do 31. 1. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100 (variabilní symbol - rodné číslo žáka)

On line přihláška


Harmonogram kurzu

datum

čas

náplň lekce

13. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

27. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

6. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

13. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

20. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

27. 3. 2018

15:00 – 16:25

Přijímací zkoušky nanečisto

3. 4. 2018

15:30 – 17:00

Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

 

Příjímací zkouška NANEČISTO - MATEMATIKA  pro žáky 9. tříd ZŠ

28. 3. 2018, 15:00 – 16:25

 • cena: 250,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2018
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100, variabilní symbol - rodné číslo žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků – v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Podrobné informace o průběhu zkoušky

On line přihláška

 

Příjímací zkouška NANEČISTO - ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. tříd ZŠ

27. 3. 2018, 15:00 – 16:25

 • cena: 250,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2018
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100, variabilní symbol - rodné číslo žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků – v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Podrobné informace o průběhu zkoušky

On line přihláška

 

Kurz anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ
Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2018 (15:30 – 17:00)
, celkem 7 lekcí

Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Cena: 1000,- Kč, platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 1. 5. 2018

On line přihláška