Příprava na přijímací zkoušky, studium

 

Kurz anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ
Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2018 

(15:30 – 17:00), celkem 7 lekcí

Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Cena: 1000,- Kč, platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 1. 5. 2018

On line přihláška

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO:

český jazyk

klíč řešení český jazyk

matematika

klíč řešení matematika

 

Příjímací zkouška NANEČISTO - MATEMATIKA  pro žáky 9. tříd ZŠ

28. března 2018, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:00 - 16:25 hodin

Sraz přihlášených žáků – v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci, kteří nenavštěvují přípravný kurz a účastní se pouze přijímacích zkoušek nanečisto, budou dle vyvěšených seznamů umístěných na orientační tabuli ve třetím patře rozmístěni do učeben č. 311, 313, 331, 335.

Pro účastníky přípravného kurzu z matematiky je rozdělení do skupin zachováno a zkouška proběhne v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432.

Do učeben se všichni žáci přesunou společně.

S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • psací potřeby a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani u přijímacích zkoušek nanečisto.

Výsledky PZ z matematiky nanečisto a klíč správných výsledků budou zveřejněny dne 29. 3. 2018 zde na webu školy.

Žáci, kteří se zúčastní pouze PZ nanečisto, si mohou své zadání didaktického testu a opravený záznamový arch vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 3. 4. 2018 (8:00 – 11:30 hodin) a 4. – 5. 4. 2018 (13:00 – 15:30 hodin).

Účastníci přípravného kurzu obdrží zadání svého didaktického testu a opraveného záznamového archu na poslední lekci dne 4. 4. 2018 (15:30 – 17:00 hodin), kde proběhne oprava PZ nanečisto pod vedením lektora.

 

Přípravný kurz z MATEMATIKY k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Zahájení kurzu:

14. února 2018, ve středu, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Sraz přihlášených žáků – v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin po šestnácti. Výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 409, 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně - spolu s garantem kurzu Mgr. Markovou. S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací a rýsovací pomůcky (obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr)

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulačka nejsou u přijímacích zkoušek z matematiky povoleny, proto nebudou používány ani v přípravném kurzu.

Cena: 1 150,- Kč

Úhrada kurzů: do 31. 1. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100 

Harmonogram kurzu

datum

čas

náplň lekce

14. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

28. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

7. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva matematiky ZŠ

14. 3. 2018

15:30 – 17:00

Ilustrační test a jeho oprava

21. 3. 2018

15:30 – 17:00

Ilustrační test a jeho oprava

28. 3. 2018

15:00 – 16:25

Přijímací zkoušky nanečisto

4. 4. 2018

15:30 – 17:00

Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

 

Přípravný kurz z ČESKÉHO JAZYKA k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Zahájení kurzu:

13. února 2018, v úterý, budova školy Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Čas: 15:30 - 17:00 hodin

Sraz přihlášených žáků – v 15:15 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka bude probíhat ve 4. patře v učebnách č. 410, 414, 428, 432. Do učeben se žáci přesunou společně, spolu s garantem kurzu Mgr. Hlávkem. S sebou:

 • přezůvky
 • igelitová taška na boty
 • sešit nebo blok
 • psací potřeby

Cena: 1 150,- Kč

Úhrada kurzů: do 31. 1. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100


Harmonogram kurzu

datum

čas

náplň lekce

13. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

27. 2. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

6. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

13. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

20. 3. 2018

15:30 – 17:00

Přehled učiva českého jazyka ZŠ

27. 3. 2018

15:00 – 16:25

Přijímací zkoušky nanečisto

3. 4. 2018

15:30 – 17:00

Oprava přijímacích zkoušek nanečisto

 

 

Příjímací zkouška NANEČISTO - ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. tříd ZŠ

JIŽ PLNĚ OBSAZENO

27. 3. 2018, 15:00 – 16:25

 • cena: 250,- Kč
 • přihlášky přijímáme do 1. 3. 2018
 • úhrada zkoušky: do 1. 3. 2018 na č. účtu 35-4004330267/0100, variabilní symbol - rodné číslo žáka
 • Maximální počet zájemců o PZ nanečisto včetně účastníků kurzu je 144 (9 x 16 ž.)

Sraz přihlášených žáků – v 14:45 hodin u zadního vchodu školy, nutná dochvilnost