Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

 

 

Budou zveřejněna nejpozději 31. 1. 2018.