Dálkové studium

Nově nabízíme dálkové studium oborů Obchodní akademie a Sociální činnost:

Pro školní rok 2016/2017 nabízíme možnost přijetí do 5. ročníku vzdělávání uchazečům, kteří jsou vyučení nebo úspěšně studovali alespoň tři roky střední školu.

Přijímání uchazečů:

Uchazečům o vzdělávání, kteří již absolvovali jinou střední školu, případně střední odborné učiliště, nabízíme přijetí do vyššího (většinou třetího nebo čtvrtého ročníku) vzdělávání. Uchazečům, kteří již mají maturitu z jinak zaměřené střední školy, nabízíme možnost uznání vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech a možnost získat studiem na naší škole profilovou maturitní zkoušku z odborných předmětů.

Ve školním roce 2016/2017 neotevíráme první ročník vzdělávání, proto nemůžeme přijmout ke vzdělávání uchazeče, kteří mají pouze ukončené základní vzdělání a na střední škole nebo učilišti dosud nestudovali.

Jak požádat o přijetí do vyššího ročníku?

Na předepsaném  formuláři Žádosti o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání (obdržíte v kanceláři školy). K žádosti je nezbytné přiložit všechna ročníková vysvědčení ze střední školy nebo učiliště, které uchazeč absolvoval.

Ředitelka školy zváží, zda může uchazeče přijmout a stanoví podmínky pro jeho přijetí. Nejčastěji stanoví vykonání rozdílových zkoušek z těch předmětů, které uchazeč dosud nestudoval. Po úspěšném vykonání rozdílových zkoušek je uchazeč přijat.

Důležité termíny:

červen 2016 Doručení žádosti o přijetí do vyššího ročníku k rukám ředitelky školy.

červen 2016 Stanovení rozdílových zkoušek pro uchazeče o přijetí do vyššího ročníku.

červen – srpen Doba stanovená k vykonání rozdílových zkoušek. Konkrétní termíny zkoušek budou uchazeči stanoveny ředitelkou školy.

srpen 2016 Poslední termín k vykonání rozdílových zkoušek. Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí uchazeče do 5. ročníku)

 

Učební plán oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, pětileté dálkové vzdělávání

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost, pětileté dálkové vzdělávání