Vyhlášení prvního kola Přijímacího řízení do prvního ročníku

pro školní rok 2012/2013

Termíny přijímacích zkoušek 1. kolo:

23. duben 2012, 24. duben 2012

pro obory vzdělání:

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka, denní forma vzdělávání

přijímáme 30 studentů, přijímací zkoušky: český jazyk a anglický jazyk

přihláška ke vzdělávání

informace o přijímacím řízení

kritéria hodnocení přijímacího řízení

 

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání

přijímáme 60 studentů, přijímací zkoušky: český jazyk a matematika

(kalkulačka není povolena, doporučené jsou tabulky a rýsovací potřeby)

přihláška ke vzdělávání

informace o přijímacím řízení

kritéria hodnocení přijímacího řízení

 

Anglický jazyk vzorový test přijímací zkoušky

Český jazyk vzorový test přijímací zkoušky

Matematika vzorový test přijímací zkoušky

 

Termíny přijímacích zkoušek 1. kolo:

24. duben 2012, 25. duben 2012

pro obory vzdělání:

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání

přijímáme 30 studentů, přijímací zkoušky: český jazyk a matematika

(kalkulačka není povolena, doporučené jsou tabulky a rýsovací potřeby)

přihláška ke vzdělávání

 

  • 75-41-M/01 Sociální činnost- zaměření výchovná a humanitární činnost, denní forma vzdělávání

přijímáme 30 studentů, přijímací zkoušky: český jazyk a matematika

(kalkulačka není povolena, doporučené jsou tabulky a rýsovací potřeby)

přihláška ke vzdělávání

kritéria hodnocení přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní a Sociální činnost

Český jazyk vzorový test přijímací zkoušky

Matematika vzorový test přijímací zkoušky

 

Informace MŠMT o změnách v přijímacím řízení na střední školy

od 1. 1. 2012