Praxe žáků

 

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe OBCHODNÍ AKADEMIE - 3. ročník

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe 1. VS, 2. VS, 3. VS

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe SOCIÁLNÍ ČINNOST 1. ročník

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe SOCIÁLNÍ ČINNOST 2. a 3. ročník

Na počítači vyplněnou dohodu je třeba 3x vytisknout. Dohodu podepisuje žák (u nezletilých žáků také zákonný zástupce), organizace a na závěr ředitelka školy. Jeden kompletně vyplněný výtisk zůstává ve škole, jeden žák donese do organizace, kde bude vykonávat praxi a jeden výtisk si žák ponechá.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, která není vyplněná úplně nebo vykazuje chyby v textu nebo ve formální úpravě.

 

V rámci náslechů žáci navštíví: Dětský domov Nechanice, Mateřská škola speciální Slunečnice HK, Domov pro matky s dětmi HK, Jesle Orlická HK; MŠ, SZŠ a Praktická škola HK, Skok do života Hradec Králové, MŠ Lentilka, SPC pro zrakově postižené děti HK

                    

1. ročník         náslechy 1. SC                                              21. – 25. 5. 2018

                     souvislá praxe 1. SC                                     28. 5. – 1. 6. 2018

                     souvislá praxe 1. VS                                     21. 5. – 1. 6. 2018

2. ročník        souvislá praxe 2. VS, 2. SC                            21. 5. – 1. 6. 2018

3. ročník        souvislá praxe 3. VS, 3. SC; 3. AO, 3. BO        21. 5. – 1. 6. 2018 

                     obhajoba deníků z praxe 3. AO, 3. BO              12. – 13. 6. 2018

4. ročník        průběžná (1x týdně) 4. B                                              pondělí