Praxe žáků

 

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe OBCHODNÍ AKADEMIE - 3. ročník

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe 1. VS, 2. VS a 2. SC, 3. A, B.

Dohoda o zajištění bezplatné odborné praxe SOCIÁLNÍ ČINNOST 1. ročník

Pečlivě vyplněnou smlouvu je třeba 3x vytisknout. Každý tisk smlouvy žák vyplní, podepíše a předá učiteli, který kontroluje jeho praxi. Ten předloží smlouvy k podpisu ředitelce školy. Po podpisu smlouvy ředitelkou žák zajistí podpisy smlouvy ze strany organizace, kde bude praxi konat. Jeden tisk smlouvy žák odevzdá škole, jeden předá organizaci a jeden si uschová pro sebe.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu, která není vyplněná úplně nebo vykazuje chyby v textu nebo ve formální úpravě. Chybně vyplněná smlouva je důvodem ke snížení klasifikace z předmětu praxe.
 

1. ročník         náslechy 1. SC                                                                                  15.–19. 5. 2017

V rámci náslechů žáci navštíví: Dětský domov Nechanice, Prointepo HK,

Mateřská škola speciální Slunečnice HK, Domov pro matky s dětmi HK, Jesle Orlická HK; MŠ, SZŠ a Praktická škola HK, Skok do života Hradec Králové.

                        souvislá praxe 1. SC                                                                    22. 5.–26. 5. 2017

                        souvislá praxe 1. VS                                                                     15. 5.–26. 5. 2017

 

2. ročník         souvislá praxe 2. VS, 2. SC                                                         15. 5.–26. 5. 2017

3. ročník         souvislá praxe 3. A, 3. B; 3. AO, 3. BO                                      15. 5.–26. 5. 2017               

                        obhajoba deníků z praxe 3. AO, 3. BO                                               5.–9. 6. 2017

4. ročník         průběžná (1x týdně) 4. B                                                                                pondělí