Společnost přátel SOŠ ve Stěžerách č. 56, 503 21 

  • je sdružením občanů nezávislým na politických stranách a hnutích
  • v hlavním výboru jsou zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd
  • hlavní výbor se schází minimálně 2x za školní rok, event. podle potřeby

    

Na začátku školního roku se vybírá členský příspěvek, z něho se přispívá na kulturní akce, nákup cen za umístění v odborných, zájmových a sportovních soutěžích, na učební a pracovní pomůcky (využívají všichni žáci školy v průběhu studia), studijní průkazy, propagaci, květinovou výzdobu, maturity, pronájmy apod.

Stanovy SP SOŠ

Aktuální informace

Výše členského příspěvku:

300 Kč/školní rok

Předseda SP SOŠ: Vratislav Ševčík, Sevcik.Vrata@seznam.cz

Pokladník:

M. Janatová,  JanatovaMiluse@seznam.cz 

Zastoupení rodičů za jednotlivé třídy ve školním roce 2014/2015

1. A - P. Jalůvka

1. B -  L. Akrman                                     

2. A – V. Bergerová

2. B – M. Plecháčová

3. A – P. Tošovská

3. B – P. Šebek

4. A – R. Pavelková

4. B – V. Kukla