Obchodní akademie

kód oboru: 63-41-M/02

forma studia: čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

předměty:

a) všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský nebo španělský jazyk), dějepis, občanská nauka, hospodářský zeměpis, přírodní vědy, matematika, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

b) odborné: právo, ekonomika, účetnictví, statistika, písemná a elektronická komunikace

c) volitelné (ve 3. a 4. ročníku): management a podnikání, konverzace v anglickém jazyce, základy společenských věd, seminář z informačních a komunikačních technologií, společenskovědní seminář, historický seminář, cvičení z českého jazyka, geografie cestovního ruchu, finanční investování, ekonomická cvičení, konverzace v druhém cizím jazyce, matematická cvičení

možnosti uplatnění v praxi:

- zaměstnanec v ekonomické sféře podnikatelských subjektů

- referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních

- pracovník v marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce

- referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků

- pracovník pro styk se zahraničím

- personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka

- bankovní a pojišťovací pracovník

- pracovník cestovního ruchu

- podnikatel (OSVČ, právnická osoba) především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách administrativní správy

možnost pokračovat ve studiu na VŠ:

především VŠ  se zaměřením na ekonomiku, účetnictví, daně, bankovnictví, management, veřejnosprávní činnost