14.03.2018 00:00

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA - FRANCIE 7. 10.-13. 10. 2018

Zájemci o podzimní zájezd na jih Evropy se mohou předběžně přihlašovat od neděle 18. 3. 2018 od 19 hod na espafran@seznam.cz, aby si zajistili pořadové číslo účastníka, protože se očekává velký zájem. Do mailu napište jméno, příjmení a třídu. V případě žáků z jaroměřského gymnázia také školu.  Přihlášku, kterou vyplníte elektronicky až na výzvu vyučujících, naleznete zde

Podrobné informace o  zájezdu

Pojištění

Přehled plnění pojištění

Seznam studentů

 

Zájezd ŠPANĚLSKO-FRANCIE
Do 30. 4. uhraďte prosím zálohu  4200 Kč na účet školy: 
35 - 4004330267/0100
Jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.
 Pokud by se někdo z prvních 52 přihlášených neměl v úmyslu zájezdu zúčastnit, sdělte to prosím neprodleně Mgr. Košťálové, abychom mohli vyzvat náhradníky v pořadí. 

—————

Zpět