10.02.2017 00:00

Výměnný pobyt studentů v rámci projektu ERASMUS +

V týdnu od 6. 2. 2017 do 10. 2. 2017 v rámci projektu ERASMUS + navštívili naši školu již podruhé žáci a učitelé z partnerské školy Obchodní akademie Banská Bystrica. Hlavním účelem návštěvy studentů byla jejich účast na Veletrhu fiktivních firem, nicméně bohatý program byl pro ně připraven po dobu celého týdne.

Pondělí 6. 2. 2017

V pondělí dopoledne se studenti zúčastnili workshopu v restauraci Duran. Lektorka Mgr. Iva Blehová provedla studenty základními pravidly společenské kultury. Workshop obsahoval mimo jiné ukázky prostření stolů k různým příležitostem, používání různých typů příborů, druhy sklenic a talířů apod. Odpoledne přivítala studenty a kolegy ze Slovenska ředitelka školy Mgr. Jana Vitvarová a provedla je po škole s návštěvou výuky odborných předmětů jednotlivých oborů. Večer se žáci se Slovenska sešli se svými kolegy z fiktivních firem v restauraci na slavnostní večeři.

Úterý 7. 2. 2017

Dopoledne bylo věnováno opět již tradiční velice oblíbené akci, a to Finanční gramotnosti pro základní školy. Žáci Obchodní akademie si spolu se slovenskými kolegy připravili pro žáky 8. tříd základních škol formou soutěže „procházku“ různými ekonomickými tématy – jako např. daně, mzdy, úvěry a úroky, makroekonomie apod. Se skupinkami žáků ze ZŠ Severní a ZŠ Bezručova je na prvním stanovišti sepsána pracovní smlouva a je jim fiktivně přidělena minimální mzda. Na ostatních stanovištích formou soutěží, např. hra RISKUJ, pexeso, křížovky či vědomostní kvízy mohou žáci svou hrubou mzdu navýšit. Na posledním stanovišti si žáci sami vyzkouší výpočet čisté mzdy. Akce je učiteli i žáky ze základních škol velice kladně hodnocena, včetně zapojení slovenských studentů. Podvečer studenti ze Slovenska změřili své síly s českými studenty v přátelském florbalovém utkání.

Středa 8. 2. 2017

Ve středu se studenti a učitelé ze Slovenska spolu s českými pedagogy vypravili na exkurzi do Prahy. Kromě prohlídky historického centra Prahy byla jejich hlavním cílem návštěva výuky fiktivních firem na Obchodní akademii v Dušní ulici. Návštěva byla oboustranně přínosná i vzhledem k tomu, že zaměření studentů z Prahy je na IKT, tudíž velkou pozornost věnují marketingovým materiálům fiktivní firmy.

Čtvrtek 9. 2. 2017

Ve čtvrtek se tradičně v naší škole konal již 14. ročník Veletrhu fiktivních firem. Před vlastním veletrhem probíhaly dvě vedlejší soutěže o nejlepší natočenou reklamu a o nejlepší webové stránky, které hodnotili odborníci z praxe – výsledky obou vedlejších soutěží si můžete prohlédnout na facebookové stránce Veletrh fiktivních firem Hradec Králové. Hlavní soutěž veletrhu tentokrát vyhrála fiktivní firma z pořádající školy – Koření života, s. r. o. , 2.  místo firma SUSHI HAVRAN, s. r. o. z Vysokého Mýta a 3. místo rovněž domácí firma PRICULO, s. r. o. Ze slovenských firem bodovaly firmy Sport Devils – která vyhrála soutěž diváků o nejhezčí natočenou reklamu a firma NCS – která vyhrála soutěž návštěvníků veletrhu o nejsympatičtější firmu. Odpoledne čekala slovenské hosty prohlídka historické části Hradce Králové s Mgr. Veronikou Košťálovou.

Pátek 10. 2. 2017

Páteční dopoledne bylo věnováno především práci ve fiktivních firmách a kontrolám uzavřených obchodů z předchozího dne v rámci veletrhu. Poté následoval workshop na téma CASHFLOW. Lektorka Nela Kubasová formou společenské hry ve skupinkách seznamovala studenty se základními pravidly investování na finančních trzích.

A pak už nás čekalo pouze loučení, předání drobných dárků a oboustranný příslib, že vzájemná spolupráce mezi naší školou a OA Banská Bystrica bude nepochybně pokračovat i v budoucnu.

 

—————

Zpět