13.12.2017 00:00

Veletrh JA Firem na Obchodní akademii, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Ve středu 13. 12. 2017 se v prostorách Obchodní akademie, S0Š a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové uskutečnil šestý ročník Veletrhu JA firem. Své podnikatelské dovednosti zde měli možnost poměřit studenti z celé České republiky (celkem 17 JA firem) a studenti ze Slovenské republiky (2 JA firmy).

Studenti se snažili přichystat svůj stánek tak, aby byl pro potencionální kupující co nejatraktivnější. Mladí prodejci okusili, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své produkty a hlavně - naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby své výrobky úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený.

Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:

·        Nejlepší JA firma – hlavní cena

·        Nejlepší logo

·        Nejlepší slogan

·        90 vteřin s investorem (v anglickém jazyce)

·        Nejlepší prodejce

·        Nejsympatičtější JA firma

 

Studenti během třech minut prezentovali svoji firmu a svůj podnikatelský záměr  před osmičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla paní Ing. E. Javůrková, ředitelka Hospodářské komory HK. Vzácným hostem byla v letošním ročníku veletrhu paní Mgr. M. Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Po dobu celého veletrhu byly firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail, aby vyhodnocení soutěží bylo co nejobjektivnější. Nabídka produktů byla opravdu pestrá a nápaditá. Zákazníci si mohli koupit například hřejivé polštářky, odpuzovač pachu, záznamník snů nebo dřevěného motýlka. 

Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule zrekonstruované budovy školy, kde byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům koncert školního pěveckého sboru.

Hlavní cenu “Nejlepší JA firma” si letos odnesla domácí firma BAUBI, která prodávala držáky z tenisových míčků. V soutěži „90 vteřin s investorem“, v které se vždy jeden člen JA firmy snažil anglicky přesvědčit porotu o kvalitě a potřebnosti svého produktu, zvítězila Karolína Marinoffová, studentka naší školy. Cenu za nejsympatičtější firmu si odnesla studentská společnost BAG of MINE z Karlínské OA Praha.

Letos byla rovněž udělena mimořádná cena „Věrný účastník“ paní Ing. D. Pohůnkové ze SPŠD, a. s. Praha za účast na všech šesti ročnících veletrhu v Hradci Králové. 

Šestý ročník veletrhu byl všemi zúčastněnými hodnocen velmi kladně. Přispěla k tomu nejen dobrá příprava hostitelské školy (garantem akce byl Ing. Pospíšil), ale také krásné zrekonstruované prostory historické budovy Rudolfina na Pospíšilově třídě. Prolnuly se tak v prostorách školy stopy minulosti s kroky mladých potenciálních podnikatelů, kteří prostřednictvím studentských společností získávají potřebné zkušenosti pro svoji profesní budoucnost.

Výsledkové listiny

Zpracovala Ing. Zdeňka Bitterová

Článek z webu KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět