08.11.2017 00:00

Veletrh FF ve Vysokém Mýtě

Dne 8. 11. 2017 se naši žáci ze 4. ročníků zúčastnili veletrhu FF ve Vysokém Mýtě. Ve velké konkurenci 14 týmů jsme vyhráli spoustu krásných umístěních. FF Müsli na zdraví vyhrála 3. místo za prezentaci a FF Umlingo s. r. o. místo první. Hodnocení obnášelo prezentování v českém i anglickém jazyce a dále 2. místo za nejlepší firmu celého veletrhu za FF Müsli na zdraví, s. r. o. Celkové hodnocení zahrnovalo předvedení prezentace, úroveň obchodování v českém i anglickém jazyce, znalost svého sortimentu a jeho složení, správnost ve vyplňování účetních dokladů, nápaditost, kreativita a výzdoba prodejního stánku. Na veletrh také všechny firmy navrhly své nové a velice líbivé bannery. V kategorii nejlepší vizitka se na 1. místě umístila FF Umlingo, s. r. o, která vyhrála také kategorii nejlepšího obchodníka v českém a anglickém jazyce. Kategorii za nejlepší slogan získala 3. místo FF Healthy goodies, s. r. o.

Hradec Králové 10. listopadu 2017

 

Gabriela Pourová

FF Müsli na zdraví, s. r. o.

—————

Zpět