29.08.2015 00:00

Umíme číst v krajině – víme, kde jsme doma

Umíme číst v krajině – víme, kde jsme doma

Stěžery 3. ročník

Cílem projektu je vést žáky po jednotlivých krocích k pochopení vztahů managementu chráněné lokality, vztahu člověka k ochraně přírody a k objevování a interpretaci místního přírodního bohatství. V rámci projektu navštíví žáci spolu s lektory Střediska SEVER vybraná chráněná území v HK a blízkém okolí – PP Na Plachtě, PP Orlice, PR Mazurovy Chalupy.

Žáci budou využívat metodické materiály, pracovní listy, sady terénních pomůcek.

Partnery projektu jsou Säsische Landesstiftung Natur und Umwelt - Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, Uni im Grünen e.V., České Švýcarsko o.p.s.

—————

Zpět