12.06.2014 00:00

Talentová soutěž v psaní na klávesnici 19. ročník

realizace projektu: 12. června 2014

Soutěže se zúčastnili žáci z 9 škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Soutěžilo se v 10 minutovém opisu z předlohy. V kategorii 1.  ročníků SŠ se nejlépe umístila žákyně z Masarykovy obchodní akademie z Jičína s 334 čistými úhozy/min, v kategorii 2. ročník zvítězil žák z Obchodní akademie Trutnov s výkonem 372 čistých úhozů/min. Žáci měli možnost v rámci soutěže stejného zaměření vzájemného porovnání, což je motivuje v dalších letech ke zvyšování rychlosti a přesnosti a v neposlední řadě to navyšuje jejich zájem o předmět. Účast v této soutěži připravuje žáky na krajská a celostátní klání v psaní na klávesnici.

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 5 500 Kč.

—————

Zpět