10.11.2016 00:00

Setkání národů

Tradiční akce Setkání národů se opět po roce konala v Adalbertinu a zúčastnili se jí studenti italštiny z druhého ročníku. Po úvodním pásmu písní, slova i soutěží se studenti mohli blíže seznámit se zástupci různých národů, žijících na  území našeho města, u stánků, kde na ně také vždy  čekalo malé pohoštění. Setkání národů patří mezi oblíbené a hojně navštěvované akce pořádané hradeckou Charitou.

—————

Zpět