23.06.2017 00:00

Projekt „Učitelé z Marsu“

Ve dnech 23. a 26. června 2017 se konaly pilotní projektové dny „Učitelů z Marsu“. „Učitelé z Marsu“ si říká skupinka učitelů, ve které jsou zapojeni kromě učitelů z naší školy i učitelé z Obchodní akademie v Chocni, Obchodní akademie v Praze Karlíně a Obchodní akademie Heroldovy sady, rovněž z Prahy. Záměrem těchto učitelů je vytvořit metodiku, která propojí teoretické studium více z praxí, a to zejména v předmětu Ekonomika. Do úvodního pilotního testování tohoto pojetí výuky byla zapojena třída 2. EL. Na tématu „Káva“ se žáci formou práce ve škole i v terénu seznámili s tzv. „4P“ marketingu. Na tyto úvodní projektové dny by měly navázat další projekty  - např. tandemová výuka.

 

—————

Zpět