20.10.2016 00:00

Přírodovědný kurz 2. EL

Ve dnech 19. a 20. října 2016 se uskutečnil pro třídu 2. EL přírodovědný kurz. Netradičně v podzimním čase, tradičně s cílem „zažít“ přírodní vědy v praxi. Navázali jsme tak na předchozí léta v podobě dvou exkurzí rozličného zaměření, ale z okolí Hradce Králové.

Přijali jsme pozvání a nejprve zamířili do Dopravně recyklačního centra, Marius Pedersen a.s. v Černé za Bory. Se smíšenými pocity jsme vstupovali do areálu, kde typická popelářská auta z domácností z Hradce Králové, Pardubic a okolí navážela odpad. Dorazí sem odpad i z různých provozoven a výroben. Teď už všichni víme, základem je třídit, drtit, lisovat – nejlépe na granule a recyklovat. Papír lze šetrně recyklovat až 9krát: sběrem papíru o hmotnosti 50kg zachráníme 1 strom 8m vysoký o průměru 14 cm. Sklo lze recyklovat neomezeně. Vyslechli jsme opravdu zajímavou prezentaci, plnou ukázek a rad pro řadového občana. Prohlédli jsme si skladovací a manipulační plochy hromadícího se odpadu, v neposlední řadě linky na recyklaci papíru, plastu a dřeva. A byli jsme překvapeni: bez lidské práce se to neobejde. Na každém pásu třídičky musí být určitý počet pracovníků, kteří odpad kontrolují a třídí, např. nevhodně vhozený odpad, barevné PET láhve od bílých atd. Budeme důsledně třídit … shodli jsme se.

Druhý den jsme strávili v Krňovicích. Starobylá obydlí na nás dýchala dávnou atmosférou, čas plyne, pokrok ve společnosti nezastavíš. Vyzkoušeli jsme si, jak fungoval žentour, náhradu vodní nebo větrné síly silou tažného zvířete. Zvířata chodila do kruhu a táhla malou silou, která se převáděla ozubenými kolečky na větší sílu – zde napojeno pásem na mlátičku obilí. Nahlédli jsme do sušičky na ovoce, která nutně připomínala tu dnešní, jen byla větší a dřevěná. Jablka se dříve krájela napůl, případně na čtvrtky, ne tak jako dnes na plátky. Důvodem byl nedostatek času. Sušené ovoce se buď ještě tlouklo na prach – takzvanou pracharandu, ze které se vyráběly kaše, nebo se z něho rozvařením připravovaly marmelády. Praktickou částí byla práce se surovou vlnou. Vyzkoušeli jsme si metodu plstění: přijďte se podívat na naše výrobky uložené v odborné učebně přírodních věd.

Hradec Králové 30. 10. 2016 Mgr. Monika Zemanová, PhD., Mgr. Tereza Fejtová

—————

Zpět