03.11.2016 00:00

Přednáška "Podpora spotřebitelského vzdělávání studentů středních škol"

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie zúčastnili cyklu přednášek připravených Ministerstvem průmyslu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jednalo se o projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – „Podpora spotřebitelského vzdělávání studentů středních škol“. Uskutečnily se tři přednáškové bloky s využitím krátkých filmů, power-pointových prezentací a s následující besedou  s účastníky.

Žáci měli možnost se podrobně seznámit s činností České obchodní inspekce. Zazněly i vlastní zkušenosti  inspektorů z kontrolní a dozorové činnosti, tj. jak probíhá kontrola, zásady kontrolní činnosti.       

 Žáci získali také informace pro správné nakupování na internetu a to v rámci zemí Evropské unie i ve státech mimo EU – jak vybrat to správné zboží, jak bezpečně zaplatit on-line, jak správně uplatnit reklamace, dozvěděli se jaké jsou lhůty pro reklamaci a jaká další práva mají spotřebitelé při nakupování na internetu. Na přednášky navazovaly dva krátké filmy, v nichž byl formou příběhu prezentován nákup zboží po internetu a úskalí s tím spojená. Žáci si tak připomněli základní práva, ale i povinnosti jak kupujících, tak i prodejců.
Dále získali informace o činnosti Evropského spotřebitelského centra – pomoc spotřebitelům při řešení jejich sporů s obchodníky z jiných zemí  Evropské unie, Norska a Islandu - příklady z praxe – pomoc při podvodném prodeji mobilních telefonů, nekalé obchodní praktiky používané při  prodeji zboží on-line, pomoc spotřebiteli při vyřizování reklamace u zahraničního leteckého dopravce. Posluchači se také seznámili s problematikou prodeje padělků.

 

—————

Zpět