03.05.2017 00:00

Praha - kino Lucerna a památník na Vítkově

Studenti 2. VS se zúčastnili dějepisné exkurze v Praze. V rámci objednaného programu nejprve v kině Lucerna shlédli film Anhropoid, po kterém následovala beseda s tvůrcem a poradcem tohoto snímku. Exkurze pokračovala výšlapem k  památníku na Vítkově. Je odsud krásný pohled na Prahu a uvnitř památníku se v několika sálech nacházejí zajímavé expozice se  vzácnými  dokumenty a materiály /osobní věci Jana Palacha, poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky z vězení atd./ Podrobnosti o výsadcích a výsadkářích v Protektorátu přiblížila přednáška v hlavním sále.

  

—————

Zpět