26.06.2015 00:00

Podpora týmové dynamiky a přátelského prostředí

14SMP01-0054

realizace projektu: 5. 5. 2014 – 26. 6. 2015

Projekt v souladu s minimálním preventivním programem navázal a rozšiřoval stávající aktivity v oblasti prevence s cílem pozitivně rozvíjet týmovou dynamiku tříd 1. ročníků společně s vytvářením přátelského a nekonfliktního prostředí. Proběhla sociometrická šetření, intervence ve třídách, rozhovory s učiteli a výchovnými poradci realizované ŠVPP Mozaika, metodická návštěva s intervencí a následným mentoringem, preventivní programy ve spolupráci se společností ProstorPro. V srpnu se uskutečnil seminář pro všechny pedagogické pracovníky na téma Šikana, její znaky, chyby ve vyšetřování, budování bezpečného klimatu.

Ve SWOT analýze respondenti hodnotí projekt jako přínosný. Za silné stránky projektu považují podporu vzniku pozitivního a přátelského prostředí ve třídě, podporu sounáležitosti a týmové práce v třídním kolektivu, získání relevantních informací o vztahové situaci ve třídách, rychlé a účinné řešení problémů.

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000 Kč.

—————

Zpět