24.08.2015 00:00

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

  

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Naše škola se připojila k projektu s názvem Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě. Projekt si klade za cíl zvýšit schopnost studentů řešit každodenní otázky z oblastí rodinných financí, daní, půjček, investic atd. Zároveň ukázat studentům, že environmentálně šetrnými vzorci spotřebního chování mohou ušetřit i finančně.

Spolupráce na projektu bude probíhat ve dvou rovinách:

1. Vytvoření e-learnigového portálu a ostatních výukových pomůcek na základě diskuse mezi pedagogy partnerských škol.

2. Ověření těchto interaktivních pomůcek v rámci ekonomických a společenskovědních předmětů s podporou předmětu ICT a zpracování posudku z každé výukové hodiny.

Doba trvání projektu: 9/2011 – 12/2012

Realizátor projektu: Academia IREAS, o.p.s.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu http://www.finance-vzdelavani.cz/


 

 Sociální partnerství v projektu

—————

Zpět